Tässä kanavointi jonka minä sain jaettavaksi marraskuun 3. pvä. 2013.

 

Rakkaat ystävät ja yhteistyökumppanit.

Tietoisina kosmoksillisista energianmuutoksista, planeettojen sekä auringon toiminnasta ja maapallon ylösnousemusprosessin tämän hetken vaiheista olemme kiinnittäneet huomiota joihinkin ilmiöihin joidenka näemme johtuvan vastavoimien toimista.
Vastavoimat pyrkivät vääristämään ja muuntamaan viestejä ja tietoa jota teille kanavien kautta annetaan.
Asia josta olemme hieman huolissamme on se miten kehoitus oman vapaan tahtonne käyttöön ottamisesta ja todentamisesta on joissakin tapauksissa muuttunut kehoitukseksi kasvavaan itsekkyyteen. Vastavoimien vaikutuksesta joidenkin henkisessä tietoisuudessaan jo pitkälle päässeidenkin ymmärrys on hämärretty.
Nyt koemme tarpeelliseksi oikaista tätä vääristymää.

Vapaan Tahdon käyttäminen ja sen todentaminen omassa elämässään ei siis missään tapauksessa tarkoita oikeutta olla ottamatta huomioon ja olla kunnioittamatta toisten Vapaata Tahtoa. Tämä erehdys ymmärryksessä on hyvin inhimillinen, sillä teille ei ole vuosituhansiin opetettu mitä todellisuudessa tarkoitetaan Vapaalla Tahdolla. Päinvastoin teille on opetettu että teidän ei tule noudattaa omaa tahtoanne vaan totella kollektiivista tahtoa /”Jumalan tahtoa. ”
Ensimmäiseksi, teidän Vapaa Tahtonne on Jumalan tahto. Toiseksi Vapaan Tahdon noudattaminen ei tarkoita että aina saisitte kaiken mitä haluatte…tai että jokainen mielihalunne on saatava ilmaista ja saavuttaa.
Vapaa Tahto on luomisenne liikkeelle paneva voima, ilman sitä ette voi luoda sitä mikä on korkeimmaksi parhaaksi teille ja siten myös koko ihmiskunnalle.
Olette ainoita luotuja olentoja joilla on täysin Vapaa Tahto ja tätä pidetään pyhänä lahjana, mutta se tuo myös mukanaan suuremman vastuun siitä mitä ja miten luotte asioita ja tapahtumia.
Teillä on siis mahdollisuus omasta Vapaasta Tahdostanne osallistua kanssaluojina Luojan suunnitelman toteuttamiseen…eli luomiseen.
Ehkä ette ole tietoisia että on olemassa toinenkin tahto teissä? Se on mielen, eli egon tahto ja se ilmenee mielihaluina sekä sellaisena itsekkyytenä jossa egon vallassa uskotte olevanne “oikeutettuja” toteuttamaan kaikkia halujanne toisten tarpeista ja tahdosta riippumatta. Sama mielen tahto voi myös saada teidät alistumaan ja luovuttamaan Vapaan Tahtonne täysin toisten valtaan.
Tämä johtaa siihen että ette myöskään ota minkäänlaista henkilökohtaista vastuuta päätöksistänne ja valinnoistanne. Seuraus tästä on henkisen kasvunne hidastuminen ja jopa joissain tapauksissa pysähtyminen.
Muistakaa rakkaat, että joka kerta kun perustelette valintojanne jotka saattavat aiheuttaa toisille tuskaa, kipua tai heidän Vapaan Tahtonsa ohittamista sillä että “minulla on oikeus” …. on paikallaan pysähtyä kuuntelemaan sielun ääntä, sitä sisäistä opastanne joka kyllä kertoo teille milloin luotte korkeinta parastanne ja milloin egonne ottaa vallan.
Itsensä rakastamiseen kuuluu täyden hyväksynnän, armon ja vaatimuksista sekä odotuksista luopumisen lisäksi itsekuri, itsensä hillintä ja hallinta… vapaaehtoisesti ilman pakkoa ja pelkoa rangaistuksesta. Nämä ovat tahtotiloja .. Vapaan Tahdon ilmentymiä.

Rakkaudella, teitä ikuisesti rakastaen

Henkioppaanne yhdessä ja erikseen …

Turbulenssia ja kiikkulautailua

Kanavointi 24.1.2013 Pia Ni Koukila

 

Turbulenssia ja kiikkulautailua:

 

Rakkaat ystävät, haluamme taas hieman avata teille tilannettanne henkisessä kasvussanne ja kertoa myös maapallon energiosta tällä hetkellä.

 

Useampi teistä kokee joko edelleen jatkoa viime vuoden puhdistukselle tai sitten uusina kokemuksina esiin nostettuja pelkoja ja tunteita. Ihmettelette miten vieläkin pintaan nousee ikäviä muistoja ja tunteita joita piditte jo selvitettyinä. Vaan pinnan alla on piiloitellut paljon kaikenlaista jota mielenne ei ole halunnut tunnistaa ja käsitellä. Nyt ne asiat nostetaan piiloistaan esiin, sillä hyvin monella teistä on edelleen taipumus ja tapa määritellä itsenne sen mukaan mitä teille on tapahtunut, ja erityisesti sen mukaan mitä teille on "tehty". Kaikki tilanteet joissa olette kokeneet olleenne uhri otetaan nyt ylös valoon... jos ette ole päästäneet niistä täysin irti.

Tämä kaikki on tärkeää siksi että eheytyisitte täysin, jolloin alatte ymmärtämään anteeksiannon ja armon koko voiman ja merkityksen.

 

Joillakin teistä nämä kokemukset "väärinkäytöksistä" teitä kohtaan istuvat teissä niin syvällä alitajunnassa että ne ensin alkavat tuntua fyysisinä kipuina kehossanne. Kipuina joihin ei löydy lääketieteellisiä selityksiä. Kysykää silloin näiltä kivuiltanne mitä ne haluavat teille viestittää... Kysykää mikä on se sydämen, mielen ja egon kipu johon teidän on tarkoitus kiinnittää huomionne.

 

Rakkaamme, on tarkoitus että siirrytte pois itsenne arvostelusta, kritisoinnista ja tuomitsemisesta... sillä vain armahtalla itsenne, ottamalla vastaan luojanne kaiken käsittävän armon opitte ymmärtämään todellisen pyyteettömän rakkauden luonteen.

 

Tämä alkuvuosi on uuteen totuttelemisen aikaa, sillä vaikka ympäröivä fyysinen maailmanne näyttäisikin samalta kuin ennenkin henkisesti kaikki on toisin ja energiat ovat todellakin aivan toiset kuin ennen. Nyt on tullut aika ottaa täysi vastuu omasta vapaasta tahdostaan, tiedostaa sen olemassa olo ja se että käytätte sitä koko ajan, mutta tähän asti monet eivät vain ole tiedostaneet tekevänsä niin. Vapaalla tahdollanne teette valintoja joilla luotte seurauksia... tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää että mahdollsimman pian koko ihmiskunta herää tiedostamaan tämän totuuden. Maailmanne näyttää siltä miltä näyttää seurauksena teidän luomisestanne.

Meillä ei ole oikeutta puuttua vapaaseen tahtoonne, voimme vain korjailla jälkiänne ettei planeettanne tuhoutuisi.

Kun siis tulette tietoisiksi luomisestanne ja otatte vastuun sen seurauksista alkaa sekä maailmanne että te itse muuttua.

 

On erittäin jännittävää seurata kehitystänne ja odotamme jo innolla miten moni teistä herääkään näkemään, eikä vain näkemään vaan myös elämään oman sielunsa mukaista elämää ennen kuin tämä alkanut vuosi jää taaksenne.

 

Päästäkää siis irti niistä oletuksista mitä olette luoneet itsenne ulkopuolelta tulevin tiedoin (uskomuksin) itsestänne ja yhdistäkää sielunne, mielenne ja kehonne yhdeksi... niin kuin Me olemme yhtä. Etsikää totuus itsestänne, siitä kuka todellisuudessa olette itsestänne... ei itsenne ulkopuolelta, sillä siellä teitä odottaa vain luulot ja harhat. Älkää pelätkö pieniä ilmakuoppia kun nousette uusiin tajunnan tasoihin... älkää pelätkö tunteiden keinulautaa kun kohtaatte todellista itseänne.

Olette täysin turvassa, muistakaa ette ole koskaan yksin ja pyytäkää apua jos pimeys pääsee teidät yllättämään... ja mikä tärkeintä.... muistakaa että te olette rakkauden valo maailmassa...auttakaa toisianne etsimään oma kirkkautenne.

 

Teitä suuresti rakastaen

 

Arkkienkelit Chamuel, Gabriel, Jofiel ja Uriel sekä Sandalphon ♥

Hyvää iltapäivää ystävät,
On varmasti aiheellista esittäytyä ennenkuin kerron teille asiani. Nimeni on Asgarus Curion Leir ja tulen alunperin planeetalta Havoc, mutta olen jo pitempään oleskellut Plejadeilla sillä täällä olen lähempänä teitä. Täällä käy melkoinen kuhina sillä teillä on paljon auttajia jotka tahtovat olla mukana ylösnousemusprosessissanne. Monet meistä ovat tehneet tämän jo useamman kerran. Aiemmin oli paljon vaikeampaa tavoittaa ihmisiä, sillä vaikka silloinkin oli kanavia ja profeettoja ei ollut nykyisiä laajoja yhteysverkostoja ja siksi usein tieto tuli perille monille vasta jälkikäteen.

Nyt menisin mielelläni asiaani.

Aiheenani on tuttu käsite : "Kaapista ulos".

Aloitetaan rakkaudesta. Kuinka moni teistä edelleen elää siinä luulossa että rakkauteen kuuluu muiden miellyttäminen?
Kuinka moni pelkää ilmaista todellista itseään jopa kaikista lähimmilleen ? Kun menette piiloon ja kätkeydytte erilaisiin rooleihinne, pukeudutte naamioihin ettei vain kukaan muu kuin ne jotka te valitsette näkisi todellista itseänne, niin silloin te ruokitte hylätyksi tulemisen pelkoanne.
Samalla ylläpidätte sisäistä ristiriitaa kun kaipaatte koko sielunne voimalla muutosta ja sen tuomaa vapautta, mutta ette suostu luopumaan naamioistanne.
Enkä minä nyt ole tässä moittimassa teitä, älkää loukkaantuko. Rakkaus on vain jotain niin paljon laajempaa ja suurempaa kuin mitä planeetallanne ymmärretäänkään. Rakkaus ei koskaan ole se mikä haavoittaa.

Menkäämme nyt aiheeseen muutos. Muutosta ei voi tapahtua ilman jostain aiemmasta luopumista. Luopuminen on usein pelottavaa ja jopa tuskallista.
Varsinkin kun kysymyksessä on luopuminen siitä itsestään johon on uskonut koko tähän astisen elämänsä ajan. On pelottavaa päästää irti tutusta persoonallisuudestaan sellaisena kuin sen on tuntenut ja ottaa vastaan jokin tuntematon Itse josta ei ole ollut ehkä edes tietoinen koskaan ennen. Kuitenkin rakkaat ystäväni on niin ettei voi muuttua ja syntyä uudeksi jos ei jätä vanhaa ja valmiiksi palvellutta taakseen. Eräs kirjailijanne on ilmaissut tämän hyvin kauniisti ja pyysin Piaa käyttämään tätä ilmaisua kuvaamaan sitä mihin minä teitä haluan rohkaista ja kehoittaa.

" Lintu ei voi pitää kiinni oksasta ja lentää."

Samoin te ette voi elää kahta elämää samalla kertaa, teidän on tehtävä valinta.
Joko antaa muutoksen tapahtua niin kuin sen on tarkoitus tapahtua tai jäädä vanhaan. Kun tiedostatte muutoksen tuulen itsessänne ette voi elää kauaa puoliksi uudessa ja puoliksi vanhassa. Yrittäessänne salata maailmalta sen kuka todellisuudessa olette te elätte pelossa ja se pelko sairastuttaa teidän kehonne tai mielenne.
En tahdo teitä säikytellä, mutta totuus on tuotava esiin sillä aika kuluu ja tämä loistava mahdollisuus joka teillä nyt on ei toistu pitkään aikaan.

"Kaapista ulos" tarkoittaa siis sitä että uskaltaudutte elämään kaikessa ja kaikkialla omana todellisena Itsenänne, vilpittömin sydämin ja avoimin mielin. Pyyteettömässä Rakkaudessa kenenkään ei tarvitse ansaita rakkautta, ei suorituksin, eikä miellyttämällä. Jokainen teistä on rajattoman Rakkauden arvoinen, tämä on lahja Luojaltanne. Pukekaa siis yllenne Rakkauden viitta ja kantakaa sitä ylpeydellä ja arvokkuudella missä ikinä kuljettekin.

Teitä kunnioittaen ja rakastaen, sekä Piaa kanavana kiittäen
Asgarus Curion Leir